Congrés Socioambiental de Catalunya

El Congrés socioambiental de Catalunya s’impulsa amb la voluntat de crear un espai de trobada entre les entitats i organitzacions socioambientals per poder generar debats de qualitat i profunditat en relació amb els temes que ens afecten. Aquesta trobada ens ha de servir, doncs, per a teixir aliances entre les nostres organitzacions, dotar-nos de les eines necessàries per fer incidència política de manera conjunta i dur a terme les accions necessàries per a fer front als reptes socioambientals actuals.

La crisi sanitària, econòmica i social generada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint i tindrà greus conseqüències per a les organitzacions i les polítiques ambientals de Catalunya. Tot i que els darrers informes de l’IPBES i de l’IPCC alerten de la gravetat de la crisi ecològica, i altres estudis evidencien que la pèrdua de biodiversitat està en els orígens de la pandèmia, estem veient com els responsables polítics, en nom de la reactivació econòmica, estan desregulant les polítiques ambientals i dificultant una transició ecosocial que és urgent.

La voluntat de crear cohesió i generar debat entre les entitats socioambientals no és quelcom nou. L’any 2011 es va constituir formalment l’Obrador del Tercer Sector Ambiental, (O3SAC) amb la voluntat d’impulsar, enxarxar i representar les entitats ambientals de Catalunya. Des de la seva creació fins l’any 2019, any de finalització de la seva activitat, es van celebrar tres congressos dels quals emanaven peticions polítiques de reforçament del sector i de millora de la governança i les polítiques ambientals del país. Anys abans i amb certa periodicitat, des del moviment ecologista s’havien organitzat les Trobades d’Ecologistes i Plataformes dels Països Catalans.

Tot i així, és evident que la manca de processos d’incidència conjunts del sector ha comportat que les polítiques ambientals es facin d’esquena a la realitat de les organitzacions de base i a les necessitats del territori, i ara més que mai ens cal una estratègia unitària d’incidència política. 

Per tant, des de les organitzacions socioambientals hem cregut necessari i urgent celebrar un congrés que ens permeti facilitar un espai de trobada, generar estratègies conjuntes d’incidència política i fer créixer i consolidar les bases per coordinar-nos de manera efectiva. 

Aquesta trobada ens permetrà elaborar un document comú de posicionament i propostes polítiques en relació amb els diferents àmbits de treball i incidència de les organitzacions socioambientals. 

FAQS – Preguntes freqüents

Quan se celebra el Congrés?

El Congrés comença amb la participació als grups de treball. Durant el mes d’octubre 2020 s’iniciaran les aportacions al document d’edició col·laborativa de cada grup de treball i al mes de novembre es faran les sessions on-line de cada grup per trobar punts en comú. Es podrà seguir fent aportacions als documents després de les trobades on-line.

Després de la participació als grups de treball, es farà una jornada conjunta entre totes les persones que, tot i no haver pogut participar dels grups de treball, volen ser part del Congrés. Aquesta jornada està prevista pel novembre 2021.

Qui pot formar part dels grups de treball?

S’han creat grups de treball pels diferents àmbits temàtics del Congrés. Els grups es formen amb aquelles organitzacions o persones que tenen interès o expertesa en cadascun dels àmbits.

De quants grups de treball puc participar?

No hi ha cap límit en la participació als grups de treball.

Quin és el funcionament dels grups de treball?

Els grups de treball s’inicien amb la inscripció de totes les organitzacions o persones interessades a formar-ne part. Després de la inscripció es donarà accés a un document d’edició col·laborativa que servirà com a base per al debat.

Amb les aportacions que s’hagin fet al document es farà una sessió online per obrir el debat sobre les fites, objectius i accions estratègiques en relació amb cada àmbit. Les sessions corresponents per a cada grup de treball estan previstes per al mes de novembre.

Pots trobar més informació aquí.

No sóc una organització socioambiental, puc participar al Congrés?

Tot i que el Congrés està adreçat principalment a entitats i moviments socioambientals, qualsevol persona pot participar dels grups de treball, pertanyi o no a una entitat. L’objectiu final és que entre totes puguem consolidar una sèrie de propostes que impulsin una transició ecosocial.Us emplacem a participar d’aquest Congrés, per repensar les polítiques ambientals i el sistema econòmic i social des de les organitzacions socioambientals.