FUNCIONAMENT

Per a cada temàtica identificada, la comissió executiva del Congrés ha treballat en un document inicial on es proposen algunes de les fites i accions estratègiques. Aquesta proposta només pretén ser un primer document per facilitar el debat i serà sotmès a aportacions i modificacions de forma compartida entre totes aquelles persones que formin part del Grup de Treball de cada àmbit (a través de documents d’edició col·laborativa).

Per fer aportacions als diferents documents de treball inicials, cal inscriure’s a través d’aquest formulari. Un cop feta la inscripció, rebràs un correu electrònic amb l’enllaç al document d’edició col·laborativa.

La comissió executiva del congrés incorporarà totes les aportacions rebudes a les fitxes i es convocarà a les integrants dels grups de treball a una jornada en línia per generar un debat sobre les aportacions rebudes i consensuar propostes a traslladar al Congrés (es faran 8 sessions en línia de retorn per als 8 grups de treball)

A continuació us donem més informació:

  1. Qui pot participar als grups de treball?
  2. Com puc participar a un grup de treball?
  3. Es pot participar per altres vies?
  4. Després de les sessions de debat, quins seran els propers passos?

1. Qui pot participar als grups de treball?

Tot i que el Congrés està adreçat principalment a entitats i moviments socioambientals, qualsevol persona pot participar dels grups de treball, pertanyi o no a una entitat. L’objectiu final és que entre totes poguem consolidar una sèrie de propostes que impulsin una transició ecosocial.

2. Com puc participar a un grup de treball?

Per participar als grups de treball és necessari inscriure’s a través d’un formulari en línia. Una vegada s’hagi fet la inscripció, es facilitarà l’accés als documents vinculats a cada grup de treball que us heu apuntat, per a que s’hi puguin fer aportacions.


Les sessions en línia de retorn estan previstes per les següents dates:

GRUP DE TREBALLDIA HORA
1. Conservació de la biodiversitat4 de novembre10:30 a 12:00h
2. Model socioeconòmic10 de novembre10:30 a 12:00h
3. Gestió dels recursos naturals12 de novembre10:30 a 12:00h
4. Residus i emissions17 de novembre10:30 a 12:00h
5. Model alimentari19 de novembre10:30 a 12:00h
6. Salut i natura24 de novembre10:30 a 12:00h
7. Ordenació del territori, urbanisme i mobilitat3 de desembre18h a 19:30h
8. Reconeixement i impuls de les organitzacions socioambientals30 de novembre18h a 19:30h

3. Es pot participar per altres vies?

Sí, si no tens temps de fer aportacions al document i/o de participar a en alguna de les sessions de debat, ens pots fer arribar igualment les teves reflexions o documents d’interès al correu info@congressocioambiental.cat

4. Després de les sessions de debat, quins seran els següents passos?

Un cop cada grup de treball hagi pogut treballar en les propostes a través de les sessions de retorn en línia, la comissió executiva continuarà gestionant les aportacions que es rebin en els diferents formats de participació amb l’objectiu de portar documents de base pel debat al Congrés.