Model alimentari

Agricultura, ramaderia i pesca.

En aquest grup de treball es debatrà sobre les línies d’incidència política que cal articular per consolidar un model sostenible, just i resilient de producció i consum d’aliments.

Considerant les particularitats de cada sector (agrícola, ramader i pesquer) i prenent l’agroecologia com a marc de referència, desgranarem les accions necessàries per desmantellar i superar el model actual, que degrada la natura, dificulta la realització genuina dels oficis del sector primari i impacta greument arreu del planeta.

Consulta els documents de treball inicial sobre:

Per fer aportacions als diferents documents de treball inicials, cal inscriure’s a través d’aquest formulari. Un cop feta la inscripció, rebràs un correu electrònic amb l’enllaç al document d’edició col·laborativa.