Gestió dels recursos naturals

Aigua, boscos i energia.

Aquest grup de treball centrarà el seu debat sobre la gestió dels recursos naturals a Catalunya, els seus impactes en el medi natural i la salut de les persones i la necessitat d’articular propostes estructurals que assegurin el bon estat dels ecosistemes.

Analitzar i racionalitzar els fluxos de matèria i energia és un exercici imprescindible per a transitar cap a una societat sostenible. En aquest grup s’abordaran principalment tres àmbits principals de gestió: l’aigua, els ecosistemes forestals i l’energia.

Consulta els documents de treball inicial sobre:

Per fer aportacions als diferents documents de treball inicials, cal inscriure’s a través d’aquest formulari. Un cop feta la inscripció, rebràs un correu electrònic amb l’enllaç al document d’edició col·laborativa.